Novo zaduženje Grada od 100 MILIONA!

Skupština Grada Vranja aktom od 19. marta ove godine odobrila je gradonačelniku Vranja da Grad Vranje može da se zaduži kod poslovnih banaka u iznosu od 100.000.000 (STO MILIONA) dinara. Pomenuti iznos je namenjen izgradnji vrtića u naselju Raška i izgradnji saobraćajnica u gradskim sredinama(??). Skupština Grada je odobrila i «refinansiranje neotplaćenog dela kredita za kapitalne izdatke»!? Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je saglasnost Gradu Vranju za oba nova zaduženja lokalne samouprave. Novi kredit kao i refinansiranje neotplaćenog dela ranijih kredita predstavljaće novi teret na leđima građana, poreskih obveznika, pa ne čudi što je Grad nedavno najavio povećanje poreza na … Nastavi sa čitanjem Novo zaduženje Grada od 100 MILIONA!